O MRAVLJIŠČU

MRAVLJIŠČE – MLADINSKI CENTER KOMENDA

je projekt, ki ga na prostovoljni osnovi izvajajo člani Društva za mladinsko dejavnost Mravljišče:

 • je prostor z različnimi kotički v kleti Kulturnega doma Komenda,
 • v njem se izvajajo različne dejavnosti za najmlajše, osnovnošolce in mladino, občasno tudi za odrasle in upokojence,
 • nudi možnost zabavnega in koristnega preživljanja prostega časa,
 • je programsko usmerjen v področja, ki zanimajo otroke in mladino, da lahko razvijajo in uresničujejo zanimive, odštekane, odbite ali pribite ideje, ki se porajajo v njihovih pametnih glavah.

 

 

Mentorji in mentorice sodelujemo pri vseh aktivnostih in pomagamo pri realizaciji idej, želja, potreb …   Skupaj z udeleženci:

 • se učimo veščin za življenje in si medsebojno pomagamo,
 • širimo razna znanja in veščine in spodbujamo ustvarjalnost na vseh področjih, 
 • se trudimo izboljšati kulturno in zabavno dogajanje za mlade v Komendi, 
 • rešujemo skupne naloge in pripravljamo različne projekte,
 • skrbimo za dobre medsebojne odnose in razvijamo pozitiven odnos do ljudi, do sveta, do drugačnosti,
 • se trudimo dvigniti splošno ekološko zavest in ohranjati lepo naravo,
 • se povezujemo s skavti in drugimi društvi in klubi v komendski občini,
 • se povezujemo tudi z ostalimi sorodnimi centri, društvi, zavodi in ustanovami v Sloveniji, ki se ukvarjajo z delovanjem mladih.
  cropped-fotografija-3.jpg

 

__________________________________________________________________________________

Društvo za Mladinsko Dejavnost Mravljišče

od ustanovitve do danes

* * *

DMD Mravljišče je društvo, ki je bilo ustanovljeno 14. maja 2007 na pobudo Občine Komenda in 13 predstavnikov različnih društev in organizacij na Komendskem z namenom, da se mladim ponudi prostor in aktivnosti, s katerimi bodo koristno zapolnili svoj prosti čas. V organe društva je bilo soglasno izvoljeno in potrjeno vodstvo DMD Mravljišča  s predsednico Suzano Zgonec, namestnico predsednice in tajnico Jelko Smrekar in blagajničarko Brigito Zarnik, ki je vsa ta leta je zelo uspešno krmarilo in vodilo društvo skozi različne vzpone in padce in skozi dejavnosti tako udeležencev programa kot tudi mentorjev, ostalih članov društva in zunanjih sodelavcev.

Zaradi nekaterih nujnih reorganizacijskih sprememb pa so bile 24. septembra 2016 izvedene izredne in predčasne volitve v organe društva in s soglasno potrditvijo vseh prisotnih člani je vodstvo Mravljišča kot predsednica društva prevzela Jelka Smrekar, njen namestnik in tajnik društva je Matevž Korošec,  blagajničarka pa še naprej ostaja Brigita Zarnik.

* * *

DMD Mravljišče je s strani občinskega sveta Občine Komenda v avgustu 2007 dobilo odobrena finančna sredstva, v souporabo pa še kletne prostore Kulturnega doma Komenda. Takrat je bil potrjen tudi program aktivnosti, ki naj bi se odvijale v MRAVLJIŠČU – Mladinskem centru Komenda.  27. oktobra 2007, v času jesenskih šolskih počitnic, smo člani DMD Mravljišče in zunanji mentorji pričeli z izvajanjem raznih aktivnosti za otroke in mladino pod sloganom »NAJ BO MLADOST ZDRAVA NOROST!« in jih v veliki meri izvajamo še danes.

Pri izvedbi programa kot prostovoljci delujejo usposobljeni mentorji in mentorice Društva za mladinsko dejavnost Mravljišče, občasno pa sodelujejo tudi vsi mladi in starejši občani, ki jih veseli delo z otroki in mladino ter starši, učitelji in vzgojitelji. Kot zunanji sodelavci z nami že sodelujejo mentorji in člani drugih društev, klubov in organizacij, ki znajo motivirati mlade k samostojnemu delu in jih usmerjati na poti do zastavljenega cilja. Občasno povabimo tudi kakšnega slovenskega strokovnjaka, ki deluje na različnih področjih dela z mladimi.

Za delovanje MRAVLJIŠČA – Mladinskega centra Komenda (stroški vodenja, programski in materialni stroški za delovanje centra, prostor) finančna sredstva zagotavlja Občina Komenda, za samo izvajanje programa pa se dodatna potrebna sredstva pridobivajo iz trženja lastnih storitev in dejavnosti in iz javnih razpisov, sponzorsko in donatorsko pa nas podpirajo razna podjetja in posamezniki.

* * *

 

Potrjen program MRAVLJIŠČA – Mladinskega centra Komenda:

 

 • INFO točka – nudenje in pridobivanje informacije iz najrazličnejših področij s pomočjo brezplačnega interneta in elektronske pošte, preko telefona in oglasov na oglasni deski, z reklamnimi bilteni, revijami, preko člankov v občinskem glasilu in na spletni strani društva in preko Facebook profila.
 • UČNA POMOČ za osnovnošolce od 5. do 9. razreda – pomoč pri domači nalogi, pisanju seminarskih in projektnih nalog, pomoč pri ponovitvi snovi in pri pridobivanju delovnih navad.
 • MLADI MENTOR – usposabljanje mladih od 14 let naprej za mladinske mentorje v okviru delavnic in seminarjev.
 • BODI IN – neformalno izobraževanje za mentorje in animatorje v okviru taborov, delavnic, tečajev, seminarjev in konferenc po razpisanih programih drugih inštitucij.
 • KLEPETALNICA –  skupno druženje, pogovori in debate za mlade od 12 let naprej o temah, ki pritičejo mladim (npr. prijateljstvo, ljubezen, spolnost, drugačnost, alkohol, droge …) na osnovi ogleda filma, predstavitve knjige, prebranih člankov …
 • ODKLOP – zabavni popoldnevi in večeri za mlade od 12 let naprej, dijake in študente z glasbo, plesom, družabnimi igrami, tekmovanji,  predstavitvami, ustvarjanjem, kuhanjem …
 • ŽUR V ŽIVO – tematske večerne zabave za starejše osnovnošolce in srednješolce z glasbo, plesom, druženjem ob pogovoru, igrami, tekmovanji, srečelovom, povabljenimi gosti …
 • RAZMIGAJ SE! – športne aktivnosti za mlade od 12 let naprej v Športni dvorani Komenda.
 • ROJSTNODNEVNA ZABAVA – praznovanje rojstnega dne za otroke in mladino do 15 let na različno tematiko po izboru slavljenca (družabne in druge igre, športne aktivnosti, ustvarjanje, glasba in ples).
 • “HURA, POČITNICE!” – počitniške delavnice za osnovnošolce in srednješolce z raznovrstnimi aktivnostmi (likovno ustvarjanje, kuhanje, športne dejavnosti, družabne igre, glasba in ples).
 • USTVARJALNE DELAVNICE – raznovrstne delavnice za predšolske in osnovnošolske otroke (likovne, glasbene, plesne, kuharske …).
 • MEDGENERACIJSKE DELAVNICE – za otroke, srednješolce, študente in odrasle (fotografske, likovne, glasbene, plesne, športne, jezikovne, kuharske …).
 • PROJEKTNE AKTIVNOSTI za otroke, mladino, odrasle in za družine ( Maškarijada, Očistimo svoj kraj, Štafeta mladosti, Kličemo poletje, Kolpijada, zbiralne akcije, športna tekmovanja, razni natečaji …).

_________________________________________________________________________________

“NAJ BO MLADOST ZDRAVA NOROST!”